top of page

3 dovednosti, které potřebuje moderní ředitel/ka IT

Díky pandemii COVID-19 se ještě více zvýšil tlak na přechod do světa jedniček a nul. Vzpomeňte si, kolik firem, institucí či jiných organizací působilo před rokem pouze v offline režimu. Jak to mají dnes?


U většiny organizací se zlepšila spolupráce mezi IT sekcí a dalšími odděleními a týmy, protože organizace řešily, jak nechat lidi doma a současně zajistit vlastní provoz. Tento stav zvýšil tlak na rychlou a přesnou práci IT oddělení, zejména pak jejich ředitelů.

Smysluplná komunikace

IT oddělení úspěšné instituce už není pouze parta nerdů zašitých v kancelářích, kde s nimi přijde do styku minimum lidí. Naopak se dnes lidé z IT více potkávají s vedoucími ostatních oddělení. Jejich společným cílem je řešení přechodu rozličných procesů a činností do online světa a zároveň zajištění, aby tento přechod byl rychlý, bezpečný a pro všechny srozumitelný. Poslední část stojí na vedoucím IT. Právě on či ona musí zdůvodnit, proč byly vybrány dané aplikace, nástroje a postupy. S řešením by se v ideálním případě měla ztotožnit celá organizace.

Všeobecný rozhled

Moderní vedoucí IT si musí uvědomit, že jeho / jejím posláním je především vést oddělení a zjednodušovat lidem v organizaci práci. Proto nemusí být expertem na různé aplikace a systémy. Nebo umět na výtečné úrovni x programovacích jazyků. Mezi povinnosti nepatří nastavení SIEM, udělování přístupů do Active Directory či příprava notebooků a telefonů pro nováčky. To má zajistit zbytek týmu. Vedoucí IT oddělení by měl najít s ostatními klíčovými pracovníky cestu k co největšímu zlepšení práce svých spolupracovníků. K tomu může využít, jak své vlastní znalosti, dovednosti a zkušenosti, tak i inspiraci ve světě.
Mezilidské porozumění

Jako vedoucí IT budete nejen mluvit s lidmi z daného oboru, ale také se spolupracovníky, kterým obor IT připomíná španělskou vesnici. Technické znalosti a dovednosti vám pomohou si srozumitelně předat požadavky vašim podřízeným. Ovšem abyste získali peníze na uvedení vašich nápadů v život, budete se muset domluvit s lidmi, kteří nemusí rozumět řeči vašeho IT kmene. Proto se musíte naučit i jazyk ekonomů nebo pracovníků v obchodu či marketingu. Díky tomu vás snáze pochopí a podpoří vaše požadavky.

Digitální ekonomika, přesun procesů a celkového života lidí do online světa díky covidové krizi ještě zrychlil. Naše znalosti a dovednosti velmi rychle zastarávají. Proto je důležité, aby se IT oddělení rozvíjela. Pokud chcete, aby vaše organizace fungovala správně, neházejte na vedoucího IT hromadu úkolů, na které byste si mohli najmou odborníky. Raději jej nechte skutečně řídit svěřené oddělení a ulehčovat lidem práci.

27 zobrazení

Comments


bottom of page