top of page

Děti se musí naučit žít v bezpečném digitálním prostoru

Týden utekl jako voda a máme tu opět pondělí. S ním přichází další pokračování série videí, které vám přibližují naši společnost. V přechozím díle jsme vás seznámili s osobním kodexem, který postupně vytvářel generální ředitel Jaromír Řezáč od počátku společnosti Gordic. Tentokrát se dozvíte, proč je důležitá informační gramotnost.


Nikdo jistě nebude pochybovat o tom, že životy nás všech se čím dál více přesouvají do digitálního prostoru. Tento nezadržitelný proces navíc urychlila pandemie Covid-19. Ze dne na den jsme se ocitli doma, děti se vzdělávají prostřednictvím distanční výuky, jejich rodiče přešli na home office. Počítače, tablety, mobilní telefony tak nesmí chybět v žádné domácnosti.


Ruku na srdce, kdo z vás může říct, že se v online prostředí umí pohybovat bezpečně? Digitální prostor je bezesporu spojen s kybernetickými nástrahami a je potřeba jim čelit.


Podle Jaromíra Řezáče je proto nevyhnutelná osvěta a vzdělávání v této oblasti: „Nejslabším článkem kybernetické bezpečnosti jsou lidé a jejich šéfové a až potom internet. Vzdělávání tohoto typu musí být v přiměřené podobě implementováno na všech stupních vzdělávacích úrovní. Důležití jsou v těchto procesech nejenom angažované firmy a sdružení, ale opět a zase učitelé.“
Jak vždy poznamená: „Je nezbytné, aby se s výukou informační gramotnosti začalo už na základních školách. Řešením totiž není dětem techniku odepřít, ale naučit je, jak ji mají bezpečně používat.“

Tomuto rozsáhlému tématu se bude Jaromír Řezáč podrobněji věnovat i za týden 19. dubna. Tentokrát se zaměří na Bezpečnou digitální výuku.

Celý rozhovor naleznete zde.

Comments


bottom of page