top of page

Hybridní škola

Online, off-line a efektivně. Moderní forma vzdělávání a co to vlastně znamená?


Distanční, vzdálená, prezenční, smíšená, kombinovaná, online, off-line, v reálné čase, asynchronní nebo od všeho trochu. Tak jaká že ta výuka dnes vlastně je, či má v budoucnu být? To ponechme nyní na odbornou či akademickou debatu o definici a obsahu všech pojmů.


Snažíme se řádně ukotvit pojem HYBRIDNÍ ŠKOLA. Moderní současnou školu jako komplexní a velmi provázanou kombinaci interaktivní prezenční výuky, nejrůznějších forem distančního vzdělávání a vzdáleného aktivního samotného učení.

 

V prvé řadě to znamená tyto základní premisy:

1. Není nouzová, dočasná, přechodná, ale je zcela jasně, cíleně, strukturovaně a srozumitelně naplánovaná.

2. Je flexibilní, provázaná, částečně či zcela v čase zastupitelná.

3. Je ve virtuálním, online prostředí řádně zabezpečená.

Musí jít o soubor synchronních i asynchronních různorodých aktivit s různou mírou individuální i skupinové práce, flexibility, sdílení a provázání studijních materiálů a výstupů studentů (různé formy blended a flipped learningu, enriched virtual,…) Samozřejmostí musí být jasně definované cíle jednotlivých celků a hodin, monitoring jejich plnění, podpora a zpětná vazba.


Právě vhodnou kombinací všech výše zmiňovaných forem, je a bude možné téměř jakékoli vzdělávací cíle dosáhnout pro všechny účastníky - žáky a studenty, ve škole i doma.

97 zobrazení

Comments


bottom of page