top of page

Jsou naše děti závislé?

Vzhledem k přetrvávající covidové situaci jsou děti odkázány k distanční výuce, která s sebou kromě bezpečnosti na internetu nese i řadu dalších negativ. Dětem chybí sociální kontakt a jsou odkázáni trávit svůj volný čas na počítačích a telefonech. Hrozí dětem závislost na sociálních sítích a internetu, a jaké další hrozby může pohyb v digitálním prostoru přinést?

41 zobrazení

Comments


bottom of page