top of page

Komentář Roberta Králíčka: Česko má konečně strategii proti hybridním hrozbám. Co to pro nás znamená

Bezpečnostní rada státu schválila národní Strategii boje proti hybridním hrozbám, kterou vypracovalo a předložilo Ministerstvo obrany. Znamená to ale pro bezpečnost České republiky skutečný posun?


V první řadě je dobře, že se dokument podařilo dotáhnout do konce a úspěšně schválit. Ačkoliv jeho vypracování uložil státu Audit národní bezpečnosti už v roce 2016 a museli jsme si na něj počkat, Česká republika je stále jednou z prvních zemí v Evropě, která podobný strategický dokument má. Jsme tak v úzké skupině států, spolu s Finskem či pobaltskými státy, které hybridní hrozby rozeznávají jako prioritu, kterou je potřeba aktivně řešit a soustředit se na ní.


V druhé řadě pak dokument správně pojmenovává hlavní problémy a jejich příčiny – skrytou, nejednoznačnou a často nejasnou povahu a formu hybridních hrozeb, nebo fakt, že je často složité je spojit s jejich původcem. A hlavně to, co už dávno víme, ale je potřeba, aby to stát jasně řekl – hybridním hrozbám s původem v zahraničí čelíme už několik let. Jejich intenzita roste a do budoucna bude nejspíše růst dál a Česká republika se musí bránit, jinak nám hrozí velice reálné a velice negativní dopady – ať už pokračující polarizace společnosti, nebo např. výpadek zdravotnictví či energetické soustavy v důsledku kybernetického útoku.


To, co strategie neobsahuje jsou konkrétní kroky. Ty by ale měl obsahovat akční plán, které Ministerstvo obrany v současnosti připravuje a právě jeho podoba tak bude zásadní. Strategické dokumenty jsou sice důležité, protože udávají směr a určují priority, bez reálných praktických kroků ale samy o sobě mnoho nezmůžou. Akční plán, který strategii bude následovat tak nesmí být akční pouze ve svém názvu, ale jasně určit cíle, které Česká republika musí v dohledné době splnit. Potřebujeme personální a finanční posílení institucí, které se zabývají kyberbezpečností, vybudování systému strategické komunikace, lepší koordinace činnosti bezpečnostních složek – a musíme doufat, že to vše akční plán obsáhne.

Přesto je, ale schválení strategie dobrá zpráva, posun dopředu a hlavně znamení, že se věci dávají do pohybu. Jen v několika málo uplynulých týdnech se schválila strategie pro hybridní hrozby, ale také parlamentem prošla novela činnosti Vojenského zpravodajství, či se vedení skupiny pro hybridní hrozby na Úřadu vlády ujal vojenský poradce premiéra Petr Matouš. Dlouholetá snaha bezpečnostní komunity právě v oblasti obrany proti hybridním hrozbám začíná být vidět. A já pevně doufám, že teprve začínáme.

36 zobrazení

Comments


bottom of page