top of page

Kyberbezpečnost nemocnic - konferenční seminář

Projekt HOSPITALin ve spolupráci s Českou manažerskou asociací a Iniciativou Kybez uspořádal v sídle HOSPITALin první konferenční seminář s názvem Kyberbezpečnost nemocnic. Ohrožení nemocnic útokem na IT systémy je aktuálně velmi rostoucím nebezpečím. Na seminář byli proto pozváni odborníci z různých oblastí, kteří diskutovali problémy kyberbezpečnosti a jejich možná řešení.


I když jsou v mediálním prostoru témata pandemie, očkování a přednosti nemocnic velmi frekventovaná, kybernebezpečí není o nic menší. Jak zmínili zástupci státních institucí, i soukromých společností, centrální ochrana nebo stoprocentně bezpečný systém není možné vytvořit. Mnohem větší důraz je nutno klást na prevenci i včasné kroky.


Právě analýza systémů, vyhodnocení potřeb vnitřního provozu, získávání odborníků a vzdělávání interních zaměstnanců jsou kroky, bez kterých se nadcházející vývoj neobejde. Problémem je zejména nedostatečná informovanost, digitální gramotnost, a v neposlední řadě lhostejnost uživatelů, včetně zaměstnanců, k bezpečnostním pokynům.


Organizátoři konference tak poskytli ucelenou orientaci v problematice kyberbezpečnosti nemocnic a kontakty, s nimiž mohou zdravotnická zařízení spolupracovat.
28 zobrazení

Comments


bottom of page