top of page

Kybernetická šachovnice: Izrael

Osamocená demokracie na Blízkém východě, technologický gigant a jedna z nejvýznamnějších zemí pro křesťany, židy a muslimy - vítejte v Izraeli.Nutné být nejlepší


Již od svého vzniku bojoval Izrael o udržení samostatnosti a vlastního způsobu života proti mnohem početnějším arabským sousedům. Nutnost neustálé připravenosti k obraně zasáhla do životního stylu obyvatel. Ve Svaté zemi se (i vzhledem k její nepříliš velké rozloze) do značné míry stírají hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností. To platí i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ochranou úřadů, energetické soustavy, nemocnic a další první kritické infrastruktury se tak zabývají různé státní instituce i soukromé společnosti. K úspěšným řešením, jak v tomto odvětví odradit nepřátele od jejich škodlivých záměrů, patří technologická a morální převaha.

Armáda a univerzity jako líheň talentů


V Izraeli je stále povinná vojenská služba jak pro muže, tak pro ženy. V rámci armády působí kybernetická “Jednotka 8200 ”. K jejím výtvorům patří mimo jiné softwary Stuxnet a Duqu, které mířily proti íránskému jadernému programu. Touto jednotkou prošla celá řada zakladatelů a vedoucích pracovníků prestižních izraelských společností. Mezi nimi například otcové CheckPointu, ICQ, či Viberu. Podobná situace panuje i v oblasti univerzit, kde se izraelský vzdělávací systém soustředí na praktické znalosti a dovednosti studentů, které dále rozvíjí. Ovšem skutečný důvod, proč se Izraeli daří držet technologický náskok v tolika oblastech, zůstává tajemstvím. Nejblíže se k jeho rozuzlení se přiblížil Dan Senor v knize StartUp Nation.


Neklidný Blízký východ


Ačkoliv Sijón patří v oblasti ICT mezi nejvyspělejší státy, na globální kybernetické šachovnici udělal zajímavější tah až v roce 2010 s vypouštěním červa Stuxnet, který významně narušil provoz v íránských zařízení na obohacování uranu, která temní režim provozuje v rozporu s mezinárodními smlouvami. Napjaté vztahy s Íránem, jehož představitelé chtějí “vymazat Izrael z povrchu země”, se projevují i v oblasti kyberprostoru. Mezi další významné soupeře patří různé teroristické organizace podporující vznik palestického státu, Sýrie, Rusko či Čína.

Na příkladu Izraele vidíme, jak by měla vypadat fungující kybernetická politika nepříliš velké země. Mezi hlavní kroky patří spolupráce institucí a soukromého sektoru, důraz na praktické znalosti a dovednosti, jasné pojmenování nepřítele, jeho odstrašení a případné použití preventivních útoků. Dokážeme něco takového zavést v České republice?

3 zobrazení

Comments


bottom of page