top of page

Matematika v distanční výuce

Obavy spojené s online výukou matematiky a s ní související technickou nepřipravenost na situaci.
Na jaře loňského roku se část učitelů obávala, že některé předměty nepůjde učit vzdáleně, distančně. Obavy zaznívaly z řad kolegů matematiků a pramenily zejména z technické nepřipravenosti na takovou situaci. Strach z tradičního pojetí výuky zejména na základních školách, z počáteční neznalosti vhodných nástrojů, platforem a aplikací využitelných například pro výuku geometrie.

 

Dnes je situace v mnohém odlišná. Většina pedagogů se již zorientovala, různé profesní skupiny se zejména na sociálních sítích propojili a vzájemně se obohacují o poznatky. Sdílejí nejen základy, ale i pokročilejší nastavení pro plnohodnotné používání nejrůznější platforem, navzájem si pomáhají radami, doporučeními a tipy. Vyžaduje to samozřejmě schopnost spolupráce, aktivní komunikace, otevřenost k novým přístupům a neustále – celoživotně - se vzdělávat. To jsou mimochodem klíčové kompetence, ke kterým máme vést žáky a studenty.


Také velcí a malí hráči v oblasti technologií přispěli nemalou měrou a stále přispívají k podpoře vzdálené, online výuky. Pro učitele matematiky tak vznikla celá řada nástrojů, díky nimž mohou pracovat téměř stejně jako v prezenční výuce. K dispozici mají interaktivní prostředí s intuitivním ovládáním prakticky pro všechny základní oblasti matematiky: aritmetiku, algebru, geometrii…


Používání těchto nástrojů může mít navíc multiefekt, který je vhodné do budoucna využít zejména k popularizaci matematiky, v důsledku též technických oborů. Pokud je budeme používat např. v hybridní škole, může být toto prostředí inspirativní motivací pro děti a mládež, přitáhnout je více k technologiím používaných na výuku matematiky, k nápadům na vylepšení, k dalšímu možnému vývoji a rozvoji aplikací, k technice i matematice samotné. Je zde tedy mimořádná příležitost vylepšit kvalitu celého vzdělávacího procesu.


29 zobrazení

Comments


bottom of page