top of page

Nová inspirace ve vzdělávání

S plošným uzavřením škol po celé republice jsou školy nucené přejít na výuku distančním způsobem a tím vznikají nové příležitosti jak pro učitele, tak i pro studenty.

Distanční výuka naučila školy a učitele používat platformy pro vzdálený přístup ke konferenčním hovorům. Naučila to nejen učitele ale i mnohé rodiče, kteří s home officem dříve neměli žádné zkušenosti. S touto dovedností na obou stranách a se současným technickým vybavením, nebude nyní problém pozvat téměř kohokoliv vzdáleně do učebny a představit tak dětem, studentům různé zajímavé osobnosti, nejlépe i z řad rodičů.


Ze zahraničních filmů známe např. scény, kdy rodiče dětí chodí do škol představovat svou profesi, aby inspirovali děti k výběru budoucího povolání. To vše dnes můžeme dostat do našich škol v mnohem větším a flexibilním rozsahu. Témat je samozřejmě nespočet.


Na druhém stupni či střední škole by neměl být problém pozvat do odborných předmětů úspěšné odborníky, vědce, výzkumníky, ale taktéž jakákoliv povolání či pozice související s vyučovaným oborem. Kupříkladu do IT pozvat vývojáře, programátora, do biologie zase lékaře, do chemie hygienika, na ekonomii bankéře nebo marketéra atd. Případně uspořádat pro studenty online „job fair“ kdy komunikace opět může začít oslovením rodičů. Tak učitelé, rodiče, odborníci a profesionálové všech možných profesí, pojďme do toho!

10 zobrazení

Comments


bottom of page