top of page

O současné ekonomické situaci s Lukášem Kovandou

Dovolujeme si Vás pozvat na klubovou akci Pražského manažerského klubu, která se koná za spolupráce s agenturou Ipsos a Iniciativou KYBEZ


Na březnové akci se můžete těšit na rozpravu s českým ekonomem Lukáš Kovanda, moderátorem je Vadim Petrov /člen prezídia České manažerské asociace.


Kdy: 23. březen 2023

Kde: Ipsos, Slovanský dům, Na Poříčí 22 - vchod E


Více naleznete v pozvánce.

https://bit.ly/3ms5aZx


Zdroj: https://www.linkedin.com/posts/%C4%8Desk%C3%A1-mana%C5%BEersk%C3%A1-asociace_o-sou%C4%8Dasn%C3%A9-ekonomick%C3%A9-situaci-s-luk%C3%A1%C5%A1em-kovandou-activity-7038514509530984448-dkbn?utm_source=share&utm_medium=member_desktop18 zobrazení
bottom of page