top of page

On-line webinář zdarma: Průmysl 4.0 v chemickém odvětví

Svaz chemického průmyslu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vás zvou na on-line seminář Průmysl 4.0 v chemickém odvětví.


Den: 29. 6. 2022

Čas: 9:00 - 13:00


Program:


9:00 – 9:10 – Úvod a představení semináře

moderátor – Vadim Petrov (prezident Iniciativy KYBEZ, člen RRTV)

9:10 – 9:35 – Virtuální a rozšířená realita v průmyslové výrobě

Martin Kotek (Asociace virtuální a rozšířené reality)

Anotace: Praxe využití VR/AR technologií v průmyslové výrobě. Vzdálená obsluha strojů, vzdálená spolupráce a využití VR v adaptačních procesech nových zaměstnanců.

O autorovi: Martin má zkušenosti s inovacemi z Centra digitalizace a vzdělávacích technologií na ČVUT CIIRC a s vedením první české VR komunity. Proto ví, kudy vede cesta.

9:35 – 10:00 – Možnosti umělé inteligence v rozhodovacích procesech v chemickém průmyslu a důvěryhodné zachycení pravdivosti datové stopy

Roman Jašek (Ústav informatiky a umělé inteligence, Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati)

Anotace: Představení vybraných metody umělé inteligence a na zvolených příkladech demonstrace jejich použití v (nejen) chemickém průmyslu. Současně bude představena možnost zachycení významného stavu systému pomocí moderní technologie průmyslového blockchainu.

O autorovi: Prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA – ředitel Ústavu informatiky a umělé inteligence Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podílel se na řadě projektů aplikovaného výzkumu se zaměřením na systémové inženýrství a kybernetickou bezpečnost. Je spoluautorem světového patentu spojeného s unikátní identifikací a řízením systémů v kybernetickém prostoru.

10:00 – 10:25 – Průmyslový blockchain nejsou kryptoměny

Otto Havle, Věra Šmídová (ELA Blockchain Services)

Anotace: Příspěvek ukáže, že blockchain nejsou jen kryptoměny, ale nástroj pro průmyslová řešení. Shrne současný stav využití blockchainu v průmyslových řešeních ve světě, a bude představena průmyslová blockchainová platforma ELA blockchain a její možné využití v chemickém výzkumu i průmyslu.

O autorech: Ing. Otto Havle, CSc. MBA – COB/CEO společnosti ELA Blockchain Services a.s., absolvent ČVUT FEL, zakladatel a dlouholetý ředitel firmy FCC průmyslové systémy s.r.o.

Ing. Věra Šmídová – BDM společnosti ELA Blockchain Services a.s., absolventka VŠEM Praha, v letech 1997 – 2016 PM, QM a vedoucí oddělení strojového vidění ve společnosti FCC průmyslové systémy s.r.o.

10:25 – 10:35 – Přestávka

10:25 – 10:50 – Dnešní online hrozby a včerejší ochrana

Josef Javora (TIS Partners)

Anotace: Obrana je vždy pouhou reakcí na hrozby. Když se útočníci naučí naše prvky ochrany překonávat, musíme na to adekvátně reagovat. Jinak se stěží ubráníme! Představíme si nejzávažnější hrozby a útoky dneška. Nebude pak obtížné pochopit, co pro účinnou ochranu budeme potřebovat. Snadno stravitelnou formou pro všechny: statutáry, manažery i zaměstnance.

O autorovi: Nezávislý IT konzultant. Učí manažery řídit informační bezpečnost – srozumitelně, jednoduše, bez IT hantýrky.

10:50 – 11:15 – Práce 4.0 – nové kvalifikace, rekvalifikace, změna profilu zaměstnance

Helena Úlovcová (Hospodářská komora ČR)

11:15 – 11:40 – Evropská legislativa: Náležitá péče podniků

Renée Smyčková (Hospodářské komora ČR)

Anotace: Cílem připravované směrnice k Náležité péči podniků je snaha Evropské komise podpořit udržitelné a zodpovědné chování podniků v rámci celých globálních hodnotových řetězců – povinnost identifikovat nepříznivé vlivy svých činností na lidská práva a na životní prostředí a v nezbytných případech těmto dopadům předcházet, odstranit je nebo je zmírnit.

O autorovi: Ekonomická analytička Hospodářské komory ČR. Zaměřuje se na evropskou legislativu, vnitřní trh EU a dopady regulace na podnikání.

11:40 – 12:30 – Jak to děláme my?

Konkrétní příklady dobré praxe ve firmách

12:30 – 12:50 – Emisní kalkulátory jako nástroje na podporu logistického plánování v chemickém průmyslu

Jan Chocholáč (Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice)

Anotace: Problematika udržitelnosti se stále více promítá do plánovacích a rozhodovacích procesů podniků chemického průmyslu. Jednou z možností, jak snižovat negativní environmentální dopady z přepravy chemických komodit, je využití emisních kalkulátorů v rámci logistického plánování. V rámci příspěvku bude představen emisní kalkulátor vytvořený pro potřeby chemického průmyslu v rámci projektu Interreg Central Europe ChemMultimodal.

O autorovi: Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. – Odborný asistent na Katedře dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zároveň také člen Výboru logistiky Svazu chemického průmyslu České republiky se zaměřením na zelenou logistiku a nástroje na podporu logistického plánování.

12:50 – 13:00 Diskuze, závěr

Akce je součástí projektu „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české chemii“ registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/001057317 zobrazení

Comments


bottom of page