top of page

Vadim Petrov: Iniciativa je příležitost ke změně


Jak se liší platforma KYBEZ a Iniciativa KYBEZ?

Iniciativa KYBEZ je nezávislá aktivita platformy KYBEZ. Cíle Iniciativy navazují na cíle platformy, kterou provozuje společnost GORDIC. Záměrem bylo vytvořit volnou, nezávislou aktivitu, která není svázaná s jednou firmou. Řekněme to tak, že Iniciativa KYBEZ se odpoutala od své mateřské lodi, kterou je platforma Gordicu KYBEZ.


Bude Iniciativa platformě KYBEZ podřízená?

Nebude. GORDIC a další firmy svázané s platformou KYBEZ mohou působit v rámci Iniciativy, ale jejich podíl se bude odvíjet především od projektů, které v rámci Iniciativy vytvoří. O projektech bude rozhodovat management Iniciativy, nikoliv platformy KYBEZ.


Budou tedy mít partneři platformy KYBEZ vliv na Iniciativu?

Stejný jako všichni, kteří se k Iniciativě připojí. Usilujeme o to, aby ti, kteří podpoří její myšlenku, věděli, že nejde o projekt jedné či několika málo firem. Iniciativa je volná a nezávislá.. Asi by nejlépe náš záměr vystihl pojem hub z oblasti kybersvěta. Iniciativa by měla být jako hub, který soustředí kabely do jednoho místa, aby je následně rozvedl cíleným směrem. Je to rozbočovač. Jednoduchý hub funguje jako pasivní rozbočka, my bychom však chtěli být sofistikovanějším hubem, který zesílí přenášený signál. Jak jsem uvedl, Iniciativu tvoří především její projekty.


Jak to chcete dělat?

Chceme nastolit témata, chceme aby rezonovala v odborném prostoru, chceme fungovat jako prostředí, kde se stýká soukromý sektor, veřejná správa, zákonodárci, věda, výzkum i samotní pedagogové. Zkrátkavšichni ti, kteří se nějakým způsobem pohybují v kyberprostoru. Chceme se držet na rozhraní digitálního světa a potřeb společnosti.


Budete shánět členy a vybírat členské příspěvky?

Není to naším záměrem. Pokud se s našimi cíli někdo ztotožní a bude s námi spolupracovat – ať už dlouhodobě, nebo jen jedenkrát, neplyne z toho pro něj žádný závazek. Iniciativu budou tvořit aktivity, které už buď existují, nebo vzniknou. Rádi bychom dali šanci novým synergiím. Usilujeme o vytvoření prostředí peer to peer spolupráce a komunikace v rámci společných cílů a etického rámce. Chceme nabídnout roli hybatele, pomáhat s procesem a průchodem napříč spektrem relevantních stakeholderů. Pokud ale někdo projeví zájem o formální členství, je to možné.


Jaká je struktura témat, kterými se Iniciativa chce zabývat?

Naši činnost jsme rozdělili do pěti oblastí:

1. Vzdělávání

2. Věda a výzkum

3. Malé a střední organizace

4. Bezpečnostní složky a mezinárodní vztahy

5. Legislativa a metodika


Už ze samotných kapitol vyplývá, jakým způsobem chceme oslovovat odborníky a otevírat témata k řešení.


Budete se chtít podílet na řešení problémů podobně jako ostatní oborové asociace a sdružení ?

Nebráníme se tomu, ale platforem a orgánů definovaných na základě zákona či zřízených ve veřejném nebo i soukromém zájmu je dost, neděláme si ambice rozšířit jejich počet. Celý obor čelí problému a tím je zmatení jazyků nejen mezi odbornou a širokou veřejností, ale také mezi oborovými specializacemi, ať už v oblasti technologické, obchodní, vývojové, nebo koncepční.


Budete oslovovat veřejnost?

Chceme se držet v definovaných pěti kapitolách. Nejsme primárně orientovaní na širokou veřejnost. Nesnažíme se o popularizaci směrem k ní. Na to nemáme dostatek síly. Na to jsou jiné organizace, které na to dostávají prostředky anebo si je dokážou sehnat.


Říkáte, že není vaším cílem vybírat členské poplatky. Z čeho bude Iniciativa KYBEZ živa?

Iniciativa KYBEZ nemá kanceláře, zaměstnance ani mandatorní náklady. I její web je open source. Všichni máme svoji práci. Do budoucna si myslíme, že bychom si mohli sáhnout na projektové nebo sponzorské peníze. Jsme přesvědčeni, že je naší silnou stránku oslovení stakeholderů. Kredit Iniciativy se odvíjí od osobností a firem, které se nám podaří oslovit. Iniciativa je příležitost něco změnit.
Vadim Petrov

Prezident

299 zobrazení

Comments


bottom of page