top of page

Změna formy vzdělávání

Nová doba vyžaduje změnu tradičního vzdělávání na tzv. hybridní školu.
Tradiční systém a forma vzdělávání se od března loňského roku musí radikálně přizpůsobit aktuálně přetrvávající situaci. Mnozí již dlouho a netrpělivě vyhlížejí návrat do normálního před-covidového stavu, takový návrat ovšem není nejen reálný, ale ani logický a vítaný.


Logickým východiskem změn, ke kterým dochází, je a bude nová forma tzv. hybridní škola. Nejde jen o současné či budoucí viry a jejich mutace. Společnost, životní styl a pracovní kultura se totiž mění a škola by se měla novým potřebám přizpůsobit.


Celá řada rodin velmi pravděpodobně změní svůj dlouholetý denní režim. Část povolání zůstane na home-office nebo zvolí kombinaci (hybridní) práce z domova a v kanceláři. Tím se může výrazně změnit celá organizace dne. Nový režim umožní některým specifickým profesím tj. i rodinám pracovat krátkodobě či střednědobě i z jiného města, země, světadílu. Potřeba vázat se na každodenní dojíždění na 6 až 9 hodin do školy by tak byla zásadně omezující a nepraktická.


Dále je tu velká skupina dětí a mládeže, která měla vždy s tradičním pojetím výuky nemalé problémy neb nemohla do školy pravidelně docházet již dříve. Nejde jen o aktívní sportovce, mládežnické a juniorské reprezentanty či mladé nadané umělce. Pak je zde neustále značná a stále proměnlivá část dětí, které z běžných, standardních zdravotních důvodů nemohou občas docházet do školy (úrazy, rehabilitace, běžná infekční onemocnění), ale jejich zdravotní stav jim umožňuje se nadále vzdělávat. Toto je třeba jim umožnit.


Situace posledních měsíců navíc jednoznačně ukázala fakt, který není pro odborníky překvapením. Současné tradiční vzdělávání je pro část dětí a mládeže značně neefektivní. Řada žáků, studentů i jejich rodičů zjistila, že za pomoci digitálních technologií dokáže efektivněji, atraktivněji, tím i rychleji a hlouběji zvládat některá témata samostatně lépe, než ve škole s neosobním výkladem.


Budoucnost školství je tedy v kombinaci vzdělávacích forem a přístupů – hybridní škole. Technologie již existuje, je třeba změnit přístup, metodiku a především nezapomínat v kyber světě na bezpečnost dat i dětí.

17 zobrazení
bottom of page