OBLASTI, KTERÉ ŘEŠÍME

Vzdělávání

Rok 2020 definitivně ovlivnil a změnil školství. Všechny stupně škol byly po většinu času zavřené pro prezenční výuku, rok 2021 začal ve stejném režimu. Do všech sfér života nastoupila online technologie, ze dne na den vstoupila také do škol. Drtivá většina z nich na to nebyla vůbec připravena a mnohé se s tím nepopasovali dodnes. Je naprosto nezbytné chopit se příležitosti a změnit pozůstatky školství 19. a 20. století a skočit s elánem do reality roku 2021+. To je výzva pro nás pro všechny školy, pedagogy, rodiče, studenty, instituce, IT firmy. Vzdělání našich dětí, tedy i vzdělanost tohoto národa je zcela v našich rukou, chce to jen vůli a ochotu přizpůsobit a modernizovat tradiční školu.

V rámci iniciativy KYBEZ chceme přispívat k tomu, aby celý proces směřoval ke kvalitní a  moderní hybridní škole, která bude zároveň bezpečným prostředím pro všechny zainteresované.

Věda a výzkum

Digitální doba je pro Českou republiku jedinečnou příležitostí, jak se se vyrovnat s hendikepy jako je subdodavatelská ekonomika a závislost na importu. Právě digitalizace, výzkum, vývoj, umělá inteligence a robotizace jsou oblasti, ve kterých Česká republika může patřit ke špičce. Pokud chceme udržet krok s dobou, musí Česká republika v této oblasti investovat do výzkumu a vývoje. Na nich se v tuzemsku podílí akademický i soukromý sektor, univerzity i řada ICT firem, které dokážou konkurovat světovým hráčům.

Malé a střední organizace

Věděli jste, že více než polovina kybernetický útoků míří na malé a střední organizace? V této skupině najdete úřady, veřejné instituce, firmy či drobné živnosti. Tyto organizace se často potýkají s velmi omezeným rozpočtem. Naší misí je pomoci jim co nejvýše zvýšit jejich úroveň kybernetické bezpečnosti, a to bez velké finanční zátěže

Bezpečnostní složky a mezinárodní vztahy

Bezpečnostní složky státu musí reagovat na nové hrozby v oblasti kyberprostoru. Naší misí je co nejvíce jim tuto činnost ulehčit. Proto vydáváme odborná stanoviska a doporučení, které po zavedení zlepší úroveň vnitřní i vnější bezpečnosti České republiky.

I v kyberbezpečnosti je spolupráce se zahraničím, účast v mezinárodních týmech a sdílené projekty, zásadní. Ať už jde o spolupráci mezi experty v Českých institucích a jejich partnery v NATO, či legislativa a směrnice Evropské unie. Česko potřebuje jasnou vizi a aktivní zahraniční politiku i na tomto poli. Jen tak může využít mezinárodní spolupráci ku svému prospěchu a vyhnout se nepříjemným překvapením.

Legislativa a metodika

Funkční bezpečnostní struktura musí být v kvalitní legislativě. Česká republika byla sice před šesti lety jednou z prvních zemí, která přijala svůj zákon o kybernetické bezpečnosti, celá problematika se však nesmírně rychle vyvíjí a legislativa nesmí zůstávat pozadu, musí reagovat jen s minimálním zpožděním nebo nejlépe se žádným, když už nedokáže vývoj predikovat.