top of page

BEZPEČNOST A MEZINÁRODNÍ DĚNÍ

Bezpečnostní složky státu musí reagovat na nové hrozby v oblasti kyberprostoru. Naší misí je co nejvíce jim tuto činnost ulehčit. Proto vydáváme odborná stanoviska a doporučení, které po zavedení zlepší úroveň vnitřní i vnější bezpečnosti České republiky.

I v kyberbezpečnosti je spolupráce se zahraničím, účast v mezinárodních týmech a sdílené projekty, zásadní. Ať už jde o spolupráci mezi experty v Českých institucích a jejich partnery v NATO, či legislativa a směrnice Evropské unie. Česko potřebuje jasnou vizi a aktivní zahraniční politiku i na tomto poli. Jen tak může využít mezinárodní spolupráci ku svému prospěchu a vyhnout se nepříjemným překvapením.

bottom of page