top of page

ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnické organizace a jejich systémy patří do kritické infrastruktury státu a jako takové jsou stále častěji cílem sofistikovaných kybernetických útoků.
Vzhledem k průběžnému zavádění nových technologií a pokračující komplexní elektronizaci - kartotéky a online systémy s citlivými daty, moderní zdravotnické přístroje s přímým vlivem na průběh léčení, ale i případného ohrožení života pacientů - způsobují tyto útoky ohrožení primárního účelu napadených organizací, tj. poskytování zdravotních služeb a tím i zdraví a životy občanů žijících v České republice.

 

Naším cílem je zdůrazňovat potřebu větší pozornosti problematice kyberbezpečnosti v  této oblasti, zprostředkovat diskuzi mezi zainteresovanými subjekty a přinášet náměty na řešení klíčových otázek.

bottom of page