top of page

2. díl CYBER TALK: Zákon o kybernetické bezpečnosti (NIS2)

Dne 28. listopadu 2022 schválila Rada Evropské unie návrh nové směrnice k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti – tzv. NIS2. Tato novelizace byla reakcí na rostoucí počet kybernetických útoků, nových technologií a kyber hrozeb. NIS2 rozšiřuje okruh povinných osob v oblasti kybernetické bezpečnosti, zpřísňuje požadavky na hlášení bezpečnostních incidentů, zavádí odpovědnost managementu a zvyšuje sankce za nedodržení povinností.


Lukáš Kintr, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), se v pořadu Cyber Talk k novelizaci zákona vyjadřuje. Co směrnice přináší, jaký je vztah mezi směrnicí a lokálním zákonem o kybernetické bezpečnosti a zda existují nějaká rizika při její implementaci.


Robert Králíček se svého hosta vyptává i na jeho pohled na bezpečnostně kybernetickou gramotnost v České republice, kde se může člověk informovat a mnoho dalšího. Více v druhé díle pořadu Cyber Talk.
33 zobrazení

Comments


bottom of page