top of page

Bezpečnost a distanční výuka

Tahle doba není lehká nejen pro studenty, ale také pro učitele. Rozmohl se totiž nešvar přihlašování nezvaných uživatelů a tím narušování online hodin.

Na rostoucí počet kyberútoků na výuku upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Úřad proto upozorňuje na zvýšenou

opatrnost, bezpečnost, a také poučení žáků o poskytování svých přihlašovacích údajů. Návod ‚jak na to‘ naleznete na webu NÚKIB.Neoprávnění uživatelé obtěžují učitele i žáky vulgárními a nevhodnými výrazy. Vytvářejí záznamy nebo přímé přenosy vysílají rovnou na internet. Jak se bránit?

  • Školy mohou využívat ověřených zdrojů a uzavřených systémů, kde má každý žák svůj unikátní emailový přístup, jako je Microsoft Teams či Google Classroom. Na přednášky se tedy dostanou pouze ti, kteří jsou zaregistrovaní a přihlášení.

  • Další možností je například systém Zoom či Skype. Studenti se dostanou do tzv. předsálí, kde musí vyčkat na ověření a povolení přístupu.


Problém zde je ten, že učitelé mohou hodinu zabezpečit sebelépe, ale pokud někdo z žáků své přihlašovací údaje předá někomu jinému, nezabrání tomu.

Věc může skončit i u soudu. V případě, že dotyčný vstoupí do online výuky, narušuje ji, učitele či ostatní uráží a následně svůj výstup sdílí na internet,

dopouští se trestného činu.

Je třeba o takových věcech mluvit jak s dětmi, tak s učiteli. Být připravení. Používat aplikace, které jsou z hlediska bezpečnosti vhodné. „Popisované jednání

považujeme za velice nezodpovědné a znevažující nejen práci učitelů, ale také samotných žáků. Důrazně apelujeme na narušitele, aby se takového jednání, a to

zejména v současné nelehké době, zdrželi,“ namítá mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.Comments


bottom of page