top of page

Co přinese změna rámcového vzdělávacího programu?

Distanční vzdělávání přineslo do škol mnoho změn, jak pozitivních, tak i negativních. Jednou takovou změnou je revize rámcového vzdělávacího programu. RVP tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání a musí odpovídat nejnovějším poznatkům. Co přesně budou změny obsahovat a jak se k nim postaví školní vzdělávací programy? Více nám k tomu řekne dlouholetý ředitel Masarykovy základní školy v Klánovicích a prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Provází Petr Chára, předseda Rady pro vědu, výzkum a vzdělávání.


56 zobrazení

Comments


bottom of page