top of page

Ministr Gazdík představil svůj tým poradců

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík dnes představil tým odborníků, se kterými se bude radit o budoucnosti českého školství. „Jsou to experti z různých oborů a oblastí, kteří mají nadhled a přinášejí školství potřebné podněty. Na změny ve školství máme podobný pohled, ovšem snažil jsem se hledat hlavně lidi, který by mi nekývali, ale byli by spíše oponenty. Tak, abychom spolu mohli najít to nejlepší řešení pro žáky, studenty i české školství. Jsou to lidé velmi aktivní, žádný z nich mi ale samozřejmě nebude radit v oblasti, ve které by mohlo dojít ke střetu zájmů,“ řekl ministr školství Petr Gazdík. Doplnil, také, že nikdo nebude placen paušálně. „Bude-li potřeba nějaká komplexní analýza, půjde o transparentní smlouvu o dílo, DPP nebo DPČ, podle toho, jak to úřad vyhodnotí,“ doplnil ministr Gazdík.


Radit budou ministrovi školství následující odborníci:

  • Mgr. Petr Chára – učitel matematiky, aplikované ekonomie, geografie a dalších specifických předmětů, který má bohaté zkušenosti v privátním vzdělávání a rovněž s managementem škol.

  • Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – známý biochemik, vedoucí výzkumné skupiny v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, v letech 2014 až 2022 také prorektor Univerzity Karlovy.

  • RNDr. Peter Krupka, Ph.D. – matematik, autor mnoha učebnic, od roku 2009 ředitel gymnázia v Brně-Řečkovicích.

  • Jiří Padevět – spisovatel, knihkupec, nakladatel, odborník na moderní dějiny, který se zabývá především protektorátním a poválečným obdobím.

  • Ing. Ivan Pilný – IT expert, podnikatel, dlouholetý ředitel české pobočky Microsoft, bývalý ministr financí.

  • Mgr. Daniel Prokop – sociolog ve společnosti PAQ Research, kterou i založil. Zaměřuje se především na témata chudoby a sociální nerovnosti v české společnosti. V době pandemie analyzoval její dopady na vzdělávání.

  • Ing. Radko Sáblík – středoškolský pedagog, spisovatel, od roku 2002 úspěšný ředitel Smíchovské střední průmyslové školy. Člen expertní skupiny Strategie 2030+.

  • Mgr. Josef Slovák – středoškolský pedagog, bývalý ředitel střední odborné školy a rovněž bývalý radní Zlínského kraje pro školství, mládež a tělovýchovu. Zaměřuje se především na vzdělávání pedagogů.

  • Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. – vysokoškolská pedagožka na filozofické a pedagogické fakultě UK. V současné době působí v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde zkoumá průchod žáků vzdělávacím systémem.

  • Ondřej Šteffl – podnikatel v oblasti vzdělávání, zakladatel pražského gymnázia PORG a společnosti Scio.31 zobrazení

Comments


bottom of page