top of page

Opakování je matka moudrosti

Nový pořad České televize ukazuje dětem jak vyzrát na matematiku.Nové distanční pojetí výuky poskytlo příležitost všem dětem, žákům a studentům přinášet do výuky, k její přípravě a k opakování i jiné vstupy a podněty, než jen prostřednictvím jejich standardního učitele. Výukových materiálů, návodů a videí vzniká v dnešní době mnoho, někdy rovněž ucelené řady.


Jedním z nich, je i opakování matematiky základní školy, jenž je důležité nejen k přípravě na testy ve škole, ale taktéž na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnázia a střední školy.


Pořad Nebojte se matematiky vznikl v rámci vzdělávacího projektu ČT EDU, který za velmi krátkou dobu své existence přispěl nemalou měrou k podpoře výuky. Nejenže si děti mohou sami projít a vyzkoušet matematiku dle jednotlivých témat, které si zvolí, ale také jsou zde doloženy procvičovací pracovní listy ke každému videu, které si mohou libovolně zastavit nebo se vrátit v čase. Videa opět slouží k použití zároveň doma i ve třídě. Autoři Petr Chára a Tereza Bártlová.

 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/matematika?stupen=2-stupen-zs


https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000446-nebojte-se-matematiky/22025400278-uvod

Jednotlivá témata:

Zlomky

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8322-nebojte-se-matematiky-zlomky

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8320-nebojte-se-matematiky-desetinna-cisla-mocniny-a-odmocniny

Slovní úlohy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8324-nebojte-se-matematiky-slovni-ulohy

Algebraické výrazy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8321-nebojte-se-matematiky-algebraicke-vyrazy

Rovnice

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8323-nebojte-se-matematiky-rovnice

Převody jednotek

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8326-nebojte-se-matematiky-prevody-jednotek

Procenta, tabulky, grafy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8325-nebojte-se-matematiky-procenta-tabulky-a-grafy

Geometrické výpočty

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8319-nebojte-se-matematiky-geometricke-vypocty

Konstrukční úlohy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8318-nebojte-se-matematiky-konstrukcni-ulohy

6 zobrazení
bottom of page