top of page

Opakování je matka moudrosti

Nový pořad České televize ukazuje dětem jak vyzrát na matematiku.Nové distanční pojetí výuky poskytlo příležitost všem dětem, žákům a studentům přinášet do výuky, k její přípravě a k opakování i jiné vstupy a podněty, než jen prostřednictvím jejich standardního učitele. Výukových materiálů, návodů a videí vzniká v dnešní době mnoho, někdy rovněž ucelené řady.


Jedním z nich, je i opakování matematiky základní školy, jenž je důležité nejen k přípravě na testy ve škole, ale taktéž na přijímací zkoušky na čtyřletá gymnázia a střední školy.


Pořad Nebojte se matematiky vznikl v rámci vzdělávacího projektu ČT EDU, který za velmi krátkou dobu své existence přispěl nemalou měrou k podpoře výuky. Nejenže si děti mohou sami projít a vyzkoušet matematiku dle jednotlivých témat, které si zvolí, ale také jsou zde doloženy procvičovací pracovní listy ke každému videu, které si mohou libovolně zastavit nebo se vrátit v čase. Videa opět slouží k použití zároveň doma i ve třídě. Autoři Petr Chára a Tereza Bártlová.

 

Jednotlivá témata:

Zlomky

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Slovní úlohy

Algebraické výrazy

Rovnice

Převody jednotek

Procenta, tabulky, grafy

Geometrické výpočty

Konstrukční úlohy

8 zobrazení

コメント


bottom of page