top of page

Co je čínský „Sociální kredit“ a jak funguje?

Když se velká diktatura naučí využívat velká data a moderní technologie, vznikne nástroj, který už tak omezenou svobodu jednotlivce ještě více okleští.


Co je Sociální kredit?

Aplikace „Social Credit System“ (SCS; zjednodušeně pouze Sociální kredit) sleduje aktivity občanů Číny a na základě získaných dat zpracovaných dle předem daných algoritmů uděluje aplikace jednotlivým Číňanům jejich celkové hodnocení čili jejich sociální kredit. Daný systém dle čínských komunistů zlepší chování obyvatelstva, a to jak v oblasti dodržování zákonů, tak i v rámci hospodaření jednotlivce a respektu vůči politickému systému jedné strany. Zjednodušeně řečeno systém pracuje na principu kádrování, který uplatňovali i komunisté v Československu. Nicméně oproti dřívějšímu druhu kádrování, jsou nyní informace o uživateli dostupné ihned online, míra spolehlivosti konkrétní osoby je vyjádřena přesnou hodnotou a také hodnotící kritéria systému trestů se proměnily.

Jaké údaje aplikace sbírá?

O uživateli (jednotlivci) toho ví vláda díky sociálnímu kreditu skutečně mnoho. Aplikace se zaměřuje na čtyři základní oblasti, ze kterých sbírá data. Tyto oblasti představuje:

  • dodržování zákona (včetně drobných přestupků)

  • ekonomické chování (za co, kde, kdy a jak utrácíte)

  • společenské chování (s kým se stýkáte/komunikujete, kdo je váš příbuzný)

  • chování na internetu (jaké stránky a jak často navštěvujete, co sdílíte na sítích)

Kvůli tomu, že se na vývoji Sociálního kreditu podílely přední čínské společnost (např. data o ekonomickém chování poskytuje skupina Alibaba), zvládne aplikace bez problémů zpracovat velkém množství informací a přidělit jednotlivci jeho vlastní skóre, respektive jeho vlastní sociální kredit.Jaké jsou dopady?

V roce 2018 spustil Peking testovací verzi pro několik milionů uživatelů. Během pár týdnů bylo odepřeno uživatelům přes 11 milionů letů a také přes 4 miliony cest vysokorychlostním vlakem. Nemůžeme s určitostí označit přesný počet osob, který byl takto postižen, protože jednomu uživateli mohlo najednou zakázat zvolený způsob přepravy více společností, ale i tak se počet uživatelů bude pohybovat v milionech. Dopravou celý systém pokut teprve začíná. Mezi další v budoucnu zavedené pokuty bude patřit odmítnutí dítěte navštěvovat vybrané školy, odepření půjčky či hypotéky, vyhazov z práce či zpomalení internetového připojení. Vláda navíc bude zveřejňovat i pořadí nejhorších držitelů sociálního kreditu. Plná verze bude spuštěna v roce 2020. Číňané se mají opravdu na co těšit.


A co bude dál?

Vláda Říše středu nyní disponuje největším počtem na veřejnosti umístěných kamer, které permanentně sledují obyvatelstvo. Tyto kamery navíc dokáží rozpoznat obličej a přiřadit jej ke konkrétní osobně v databázi. Čínští komunisté plánují kamerový systém ještě více rozšířit a napojit na Sociální kredit. Správce obou systémů, tedy čínská vláda, tak získá obrovský dohled nad aktivitami obyvatelstva. Pokud vám někdy kniha 1984 připadala jako příliš velká fantazie, zkuste si po roce 2020 žít v Číně.


49 zobrazení
bottom of page