top of page
201703291206-0566_Jan_Dienstbier.jpg

Jan Dienstbier,

Viceprezident,

Iniciativa KYBEZ

15.11.2022

Počátkem roku 2023 očekáváme finální zveřejnění směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti, která je označována jako NIS2.

 

Díky novým definicím dojde k výraznému nárůstu počtu regulovaných organizací - očekáváme, že se bude týkat až 6000 subjektů! Směrnice mimo svou hlavní náplň zjednoduší právě způsob určování povinných subjektů a pomůže v organizacích identifikovat a nastavit minimální opatření, které budou tyto subjekty muset v rámci implementace směrnice zavést. Současně také dojde k výraznému zvýšení postihů za její nedodržování. 

 

Osobně směrnici vítám; lze předpokládat, že přinese, i když bohužel vynuceně, změnu pohledu na kybernetickou bezpečnost a následné zvýšení její úrovně.

 

Vzhledem tomu, že věcný obsah směrnice již odsouhlasen, lze se s jejím věcným záměrem a mnoha dalšími podrobnostmi a souvislostmi seznámit na stránkách nis2.nukib.cz, provozovanými tím nejpovolanějším, tedy NÚKIBem.

číst dále
bottom of page