top of page
VP_C1.png

Vadim Petrov,

Prezident spolku 

Iniciativa KYBEZ

22.4.2024

Se semináři a konferencemi na téma AI se v poslední době roztrhl pytel. Obecně, řekl bych, je problém, jak „event“ ohledně AI připravit. Buď se jedná o obecnou přehlídku „příležitostí“ – pojďme žasnout, co všechno AI umí, anebo přehlídku „hrozeb“ – co všechno se nám může stát, dokud AI člověka nezruší, jako překonaný vývojový článek. Anebo, a to už dává větší smysl, ale zase je to pro menší počet zájemců, prezentace konkrétních případových studií, řešení, aplikací v konkrétní praxi…

 

Iniciativa KYBEZ připravuje společně s Poslaneckou sněmovnou a Českou manažerskou asociací cyklus seminářů na téma Regulace AI v návaznosti na nedávno schválené nařízení EU, který by měl putovat po větších městech.

 

Toto nařízení, tzv. AI Act, zavádí zvláštní povinnosti transparentnosti s cílem posílit důvěru v AI a říká, jak zajistit, aby lidé byli v případě potřeby informováni o jejím použití. Například při používání chatbotů by lidé měli být upozorněni na to, že interagují se strojem, aby mohli učinit informované rozhodnutí, jestli pokračovat nebo ustoupit. Poskytovatelé budou rovněž muset zajistit, aby obsah vytvořený umělou inteligencí byl identifikovatelný. Kromě toho musí být text, vytvořený umělou inteligencí zveřejněný za účelem informování veřejnosti o záležitostech veřejného zájmu, označen jako uměle vytvořený. To platí i pro audio a video obsah tvořící deep fake. A podobně. 

Rádi bychom spustili zmíněnou řadu seminářů prvně v Poslanecké sněmovně začátkem června 2024. O konkrétních termínech vás budeme samozřejmě včas informovat.

číst dále
bottom of page