top of page

Maturita - mezinárodní zkušenosti

Maturita stvrzuje určitou kvalifikaci a je taktéž podmínkou pro vstup na vyšší odborné školy a vysoké školy. Jak funguje zkouška dospělosti u nás a jak ve světě?V souvislosti s Covidem se u nás v České republice diskutuje, zda a jak má probíhat státní maturita, případně zda ji nějak měnit či přizpůsobit. Pomiňme v tomto příspěvku onu diskusi a její věcnost a nahlédněme na systémy v zahraničí. Jako „zlatý standard“ si tentokrát vybereme nejrozšířenější univerzální systém mezinárodní maturity International Baccalauréate. Stručně, věcně a přehledně.


Její historie sahá do roku 1968 a v současné době se na ni připravují studenti na 3 421 školách ve 157 zemích světa.


Student skládá tuto zkoušku celkem ze šesti předmětů, povinně vybraných ze šesti skupin: literaturu, jazyk, předmět humanitní, přírodovědný, matematiku a jeden ze skupiny uměleckých předmětů. Pouze poslední skupinu může nahradit jiným předmětem z těch předchozích. Tři předměty si volí na vyšší náročnější úrovni – High Level tzv. HL a tři standardní – Standard Level tzv. SL. Předmětů ve skupinách jsou na výběr desítky. Tento maturitní diplom má i další dodatečné požadavky, ale o těch zase příště.


 

Jak takový výběr vypadá?

Příklad: český student s přírodovědným zaměřením

Anglická literatura SL, Čeština SL, Ekonomie SL, Matematika HL, Fyzika HL, Chemie HL.

Příklad: řecký student s humanitním zaměřením

Anglická literatura HL, Řečtina HL, Historie HL, Matematika SL, Environmentální studia SL, Italština SL.


Co z toho vyplývá? Rodný jazyk je vždy, angličtina též (95% výjimky pro některé školy s francouzskou či španělskou verzí), matematika vždy – ve 4 různých úrovních a vždy alespoň jeden předmět humanitní a přírodovědný.


Celý systém je velmi propracovaný a sofistikovaný. Sylaby předmětů a formy zkoušek se každých cca sedm let modifikují, updatují, reflektují se změny ve studijních oblastech, zkušenosti s předchozí výukou a zkouškami. Hodnocení je dle skupin a úrovně ze 70 – 80% externí, nezávislé a mimo školu, zbytek pak interní, hodnocený přímo učiteli v dané škole. Externí zkouška probíhá formou dvou až tří testů, opět dle úrovně, centrálně vytvářených a bezpečně distribuovaných v daném zkouškovém období do škol po celém světě. Digitálně, vzdáleně hodnotí celosvětový tým proškolených odborníků, učitelů, na něž dohlíží a kontroluje skupina vedoucích týmu, na které opět dohlíží jejich nařízený senior hodnotitel. Snaha o maximální objektivitu.


Výsledkem je prestižní mezinárodně uznávaná zkouška, jejíž výsledky jsou vstupenkou na univerzity po celém světě (z 98% bez dalších přijímacích zkoušek).


Jedině centrálně organizovaná, řízená a hodnocená stejná zkouška může zodpovědně a objektivně měřit kvalitu vzdělávání na různých školách, v různých zemích či světadílech a umožnit vysokým školám ověřit kvalitu znalostí uchazeče odkudkoli. Proto je tak žádaná a prestižní.


Co to znamená pro maturitu českou (německou, francouzskou, britskou,..)? Minimálně držet se uznávaných, vyzkoušených a prověřených mezinárodních standardů.

20 zobrazení

Comments


bottom of page